testament

Spisanie testamentu

Chyba nie ma osoby, która w jakimś momencie swojego życia nie korzystała z pomocy prawnika. Jedną z takich sytuacji może być spisanie testamentu.

Oczywiście każdy chce, aby dokument przez niego spisany był prawomocny, a rodzina nie miała żadnych problemów po jego otwarciu. Dlatego zdecydowanie lepiej nie robić tego samodzielnie, lecz skorzystać z pomocy kancelarii, gdzie adwokat Poznań udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Klient nie tylko dowie się o obowiązujących przepisach, ale otrzyma również pomoc przy spisaniu testamentu. Warto poznać zasady, które powinny być zachowane podczas jego sporządzania. Testament musi być spisany własnoręcznie przez spadkodawcę, nie można, więc go napisać np. na komputerze lub dyktować innej osobie, nie dotyczy to jednak testamentu notarialnego. Dokument musi posiadać własnoręczny podpis spadkodawcy oraz datę jego sporządzenia. Małżonkowie nie mogą spisać wspólnego oświadczenia dotyczącego wspólnego majątku, gdyż to spowoduje jego unieważnienie, takie testamenty należy sporządzić koniecznie na oddzielnych kartkach.