Instytucja edukacyjna nr 7013

no image

Gimnazjum o numerze 7013 znajduje się na terenie Sefton w regionie North West w Anglii. Szczegółowy adres jednostki to L21 0DB Bootle, ulica Sterrix Lane, Litherland. Oficjalna nazwa szkoły to Rowan Park School. Można się z nią skontaktować za pośrednictwem telefonu pod numerem 0151 2224894. W brytyjskim katalogu szkół jej rodzaj nazywany jest mianem Community Special School. Do placówki przyjmowane są osoby w wieku 2 - 19 lat. Szkoła posiada nr referencyjny 104983 i instytucjonalny 343.

Placówka edukacyjna nr 5400 screen

Placówka edukacyjna nr 5400

Szkoła gimnazjalna o numerze 5400 mieści się na terenie Hounslow w regionie London w Anglii. Szczegółowy adres...
Placówka edukacyjna nr 4304 screen

Placówka edukacyjna nr 4304

Szkoła gimnazjalna nr 4304 znajduje się na obszarze Somerset w regionie South West w Anglii. Szczegółowy adres...